FESPA

O nás

Členské poplatky byly navrženy a schváleny sjezdem takto:

FO (fyzické osoby) pro individuální členy
PO (právnické osoby) pro kolektivní členy resp. firmy

Pro PO byly schváleny členské poplatky ve třech rozdílných hodnotách. Každá právnická osoba si sama zvolí výši poplatku. Každá výše poplatku umožňuje delegovat na akce pořádané svazem jiný počet zástupců, kteří budou mít právo čerpat výhody poskytované členům svazu. Toto ustanovení samozřejmě neomezuje možnost delegovat na akce větší počet lidí, ale pouze stanovuje na kolik z nich bude pohlíženo jako na členy svazu.

KategorieRoční poplatekPočet zástupců
FO1 000 Kč pouze člen osobně
PO 13 500 Kč 1 zástupce s výsadami člena
PO 27 000 Kč 2 zástupci s výsadami člena
PO 310 000 Kč 3 zástupci s výsadami člena

Členské poplatky jsou členové povinni zaplatit vždy do 31. 3. v daném roce.