FESPA

VIII. workshop serigrafie 2014

Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR uspořádala ve dnech 25. – 28. září 2014 již VIII. Workshop serigrafie, tvůrčí dílnu této jedinečné umělecké tiskové techniky.

Letošní workshop proběhl v prostorách Střední školy grafické v Brně a participovalo na něm celkem 18 účastníků včetně třech lektorů. O popularitě a přínosnosti této akce svědčí skutečnost, že pět frekventantů se jej zúčastnilo již poněkolikáté, přičemž největším veteránem byla Michaela Novotná, která jej navštívila už pošesté. Nováčky naopak byli studenti ze Stredné umelecké školy v Trenčíně, studentky z pražské SPŠ grafické Hellichova a studenti ze Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České z Českého Krumlova. Již tradičně se Workshopu serigrafie zúčastnili také zástupci Slovenského zväzu sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov.

Jako obvykle byl Workshop serigrafie zahájen přednáškou nestora tuzemského sítotisku JUDr. Miloše Machurka o historii a principech techniky serigrafie a potom už následovala usilovná postupná tvorba tiskových šablon a vlastní tisk grafik. Každý z účastníků v průběhu workshopu minimálně dvě tří až šestibarevné autorské serigrafie. Celkem tak vzniklo 36 grafik vytištěných v příslušném počtu tak, aby každý z účastníků workshopu obdržel jeden komplet a další desky s komplety prací mohly být předány i sponzorům akce a ASD ČR, která v průběhu následujícího roku vystavuje na různých odborných profesních akcích a používá je k propagaci a popularizaci serigrafie a sítotisku.

První výstava grafik z letošního VIII. Workshopu serigrafie se uskuteční na Podzimním odborném semináři ASD ČR, který proběhne 21. listopadu 2014 v Českém Krumlově.

-di-