FESPA

Podzimní odborný seminář

Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR si dovoluje pozvat své členy a všechny další zájemce o problematiku sítotisku a reklamního a průmyslového digitálního tisku na tradiční

PODZIMNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ se zaměřením na novinky z oblastí digitálního tisku a sítotisku Seminář se uskuteční v pátek 23. listopadu 2018 od 10 hodin v prostoráchSUŠP sv. Anežky České v objektu kláštera Latran 50 (vchod z Klášterní ulice) v Českém Krumlov.

Program semináře s konkrétními názvy jednotlivých přednášek a prezentací zašleme přihlášeným zájemcům o účast v nejbližších dnech.

Po skončení programu semináře bude od cca 17 hodin následovat slavnostní vernisáž výstavy Grafiky z XII. ročníku workshopu serigrafie 2018 instalované v prostorách SUŠP sv. Anežky České, na kterou naváže společenské setkání účastníků semináře spojené se společnou večeří.

Vložné pro účastníky semináře je 800 Kč pro členy ASD ČR a 900 Kč pro nečleny. Je třeba, abyste svoji účast na semináři potvrdili, a zájemci o ubytování na noc z 23. na 24. listopadu 2018 svůj požadavek nahlásili pokud možno obratem, ale nejpozději do pondělí 12. listopadu 2018 na e-mailovou adresu jindra.h@seznam.cz. Ubytování je možné zajistit už i na noc z 22. na 23. listopadu 2018.

Na vaši účast na semináři se budou těšit všichni přednášející a samozřejmě také členové Výkonné řídící rady ASD ČR

Ing. Zdeněk Fidranský
prezident ASD ČR
Jindřich Havlík
viceprezident ASD ČR